Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,6558 3,7322
CZK 0,1613 0,1716
EUR 4,1890 4,4047
GBP 4,7942 5,0308
USD 3,5754 3,7545
zobacz pełne notowanie

Zastrzeżenia prawne

Celem Serwisu jest dostarczanie Użytkownikowi aktualnych informacji oraz umożliwienie kontaktu z SGB-Bank Spółką Akcyjną oraz ze zrzeszonymi bankami Spółdzielczymi.
SGB-Bank Spółka Akcyjna informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz stronach z nim zlinkowanych nie stanowią wiążącej oferty usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w tym usług w zakresie czynności bankowych, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym jego Użytkowników.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat oferowanych przez nasz Bank usług, mogą Państwo odwiedzić jedną z naszych placówek.
SGB-Bank Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia. SGB-Bank Spółka Akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług, analiz lub informacji, publikowanych w niniejszym serwisie oraz serwisach z nim zlinkowanych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi Użytkownik serwisu internetowego SGB-Bank S.A., także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji.
Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Powyższe zastrzeżenia prawne nie dotyczą korzystania z usług bankowości elektronicznej SGB-Bank Spółki Akcyjnej.
Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do SGB-Bank Spółki Akcyjnej. Żadna część serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody SGB-Bank Spółki Akcyjnej.
Użytkownik może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać usunięcia niniejszej zgody przez administratora danych. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych marketing@sgb.pl pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

drukuj