Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,6558 3,7322
CZK 0,1613 0,1716
EUR 4,1890 4,4047
GBP 4,7942 5,0308
USD 3,5754 3,7545
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 100/B/2018
obowiązująca w dniu: 24 maj 2018
godzina: 12:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,6824 2,8386 - - 2,7677
Kanada CAD 788 1 2,7591 2,9202 - - 2,8477
Szwajcaria CHF 797 1 3,6558 3,7322 3,6119 3,7695 3,6890
Czechy CZK 213 1 0,1613 0,1716 - - 0,1664
Dania DKK 792 1 0,5588 0,5914 - - 0,5767
UGW EUR 978 1 4,1890 4,4047 4,1555 4,4532 4,2953
W.Brytania GBP 789 1 4,7942 5,0308 4,7367 5,0811 4,9056
Norwegia NOK 796 1 0,4391 0,4647 - - 0,4532
Szwecja SEK 798 1 0,4062 0,4299 - - 0,4190
USA USD 787 1 3,5754 3,7545 3,5468 3,7958 3,6590

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj