Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,6352 3,7106
CZK 0,1589 0,1691
EUR 4,1214 4,3355
GBP 4,6515 4,8786
USD 3,5053 3,6803
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 201/A/2017
obowiązująca w dniu: 17 październik 2017
godzina: 08:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,7301 2,8890 - - 2,8351
Kanada CAD 788 1 2,7750 2,9369 - - 2,8815
Szwajcaria CHF 797 1 3,6352 3,7106 3,5916 3,7477 3,6914
Czechy CZK 213 1 0,1589 0,1691 - - 0,1646
Dania DKK 792 1 0,5503 0,5825 - - 0,5703
UGW EUR 978 1 4,1214 4,3355 4,0884 4,3832 4,2449
W.Brytania GBP 789 1 4,6515 4,8786 4,5957 4,9274 4,7889
Norwegia NOK 796 1 0,4392 0,4652 - - 0,4554
Szwecja SEK 798 1 0,4286 0,4538 - - 0,4426
USA USD 787 1 3,5053 3,6803 3,4773 3,7208 3,6004

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj