Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7249 3,8017
CZK 0,1587 0,1688
EUR 4,1681 4,3850
GBP 4,5593 4,7842
USD 3,5477 3,7247
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 161/B/2017
obowiązująca w dniu: 22 sierpień 2017
godzina: 12:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,7860 2,9492 - - 2,8769
Kanada CAD 788 1 2,7985 2,9618 - - 2,8909
Szwajcaria CHF 797 1 3,7249 3,8017 3,6802 3,8397 3,7623
Czechy CZK 213 1 0,1587 0,1688 - - 0,1638
Dania DKK 792 1 0,5572 0,5895 - - 0,5751
UGW EUR 978 1 4,1681 4,3850 4,1348 4,4332 4,2772
W.Brytania GBP 789 1 4,5593 4,7842 4,5046 4,8320 4,6694
Norwegia NOK 796 1 0,4451 0,4711 - - 0,4597
Szwecja SEK 798 1 0,4345 0,4598 - - 0,4489
USA USD 787 1 3,5477 3,7247 3,5193 3,7657 3,6334

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj