Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,5749 3,6496
CZK 0,1567 0,1717
EUR 4,0263 4,4078
GBP 4,5554 4,9863
USD 3,4165 3,7406
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 244/C/2017
obowiązująca w dniu: 15 grudzień 2017
godzina: 15:50
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,6195 2,8686 - - 2,7479
Kanada CAD 788 1 2,6723 2,9266 - - 2,8065
Szwajcaria CHF 797 1 3,5749 3,6496 3,5320 3,6861 3,6227
Czechy CZK 213 1 0,1567 0,1717 - - 0,1644
Dania DKK 792 1 0,5408 0,5922 - - 0,5671
UGW EUR 978 1 4,0263 4,4078 3,9941 4,4563 4,2217
W.Brytania GBP 789 1 4,5554 4,9863 4,5007 5,0362 4,8061
Norwegia NOK 796 1 0,4108 0,4500 - - 0,4323
Szwecja SEK 798 1 0,4035 0,4419 - - 0,4248
USA USD 787 1 3,4165 3,7406 3,3892 3,7817 3,5786

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj