Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,5761 3,6503
CZK 0,1588 0,1739
EUR 4,0350 4,4173
GBP 4,6299 5,0693
USD 3,2689 3,5775
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 59/C/2018
obowiązująca w dniu: 23 marzec 2018
godzina: 15:50
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,5282 2,7686 - - 2,6472
Kanada CAD 788 1 2,5439 2,7849 - - 2,6550
Szwajcaria CHF 797 1 3,5761 3,6503 3,5332 3,6868 3,6211
Czechy CZK 213 1 0,1588 0,1739 - - 0,1663
Dania DKK 792 1 0,5418 0,5930 - - 0,5678
UGW EUR 978 1 4,0350 4,4173 4,0027 4,4659 4,2295
W.Brytania GBP 789 1 4,6299 5,0693 4,5743 5,1200 4,8368
Norwegia NOK 796 1 0,4220 0,4621 - - 0,4417
Szwecja SEK 798 1 0,3966 0,4343 - - 0,4149
USA USD 787 1 3,2689 3,5775 3,2427 3,6169 3,4319

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj