Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,3887 3,5889
CZK 0,1474 0,1570
EUR 4,1132 4,3262
GBP 5,2412 5,5002
USD 3,2718 3,4374
zobacz pełne notowanie

Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza SGB-Bank S.A. IX kadencji na lata 2013-2016
Władysław Dymek Przewodniczący Rady Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
Marek Byzdra Zastępca Przewodniczącego Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu
Ryszard Żuraw Zastępca Przewodniczącego Bank Spółdzielczy w Oławie
Marek Banaszak Sekretarz Rady Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu
Aleksander Brzeźniakiewicz Członek Rady Bank Spółdzielczy w Gryfinie
Roman Dawidowski Członek Rady Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
Zdzisław Inglot Członek Rady Bank Spółdzielczy w Bełchatowie
Cezary Maciejewski Członek Rady Kujawsko - Dobrzyński Bank Spółdzielczy
Stanisław Murawski Członek Rady Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu
Grażyna Palczewska Członek Rady Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
Andrzej Szwejkowski Członek Rady Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
Olesław Wałowski Członek Rady Bank Spółdzielczy w Zagórowie
Stefan Wanke Członek Rady Bank Spółdzielczy w Halinowie
Waldemar Zieliński Członek Rady Bank Spółdzielczy w Toruniu

 
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Banku. Do jej obowiązków należy między innymi ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada ocenia także wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty i składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania z wyników tej oceny. Rada przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię do wniosków przedkładanych przez Zarząd Banku w innych sprawach.

drukuj