Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7150 3,7920
CZK 0,1619 0,1722
EUR 4,2140 4,4351
GBP 4,8225 5,0620
USD 3,6288 3,8099
zobacz pełne notowanie

Kredyt unijny SGB

Polska, wstępując do Unii Europejskiej, uzyskała dostęp do środków strukturalnych, które mają przyśpieszyć jej rozwój. Jest to niespotykane na dotychczasową skalę wsparcie finansowe dla polskiej gospodarki. Podobnie jak w przypadku programów przedakcesyjnych środki Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje wypłacane są najczęściej na zasadzie refundacji, czyli w pierwszej kolejności inwestycja musi być wykonana i dopiero wtedy można otrzymać zwrot części nakładów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów Spółdzielcza Grupa Bankowa przygotowała „Kredyt unijny SGB”, który jest produktem pozwalającym sfinansować przedsięwzięcie realizowane w ramach programów unijnych, zarówno w części podlegającej dotacji, jak i w pozostałej. Wspólnie z naszymi klientami pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby wykorzystać całość przyznanych Polsce środków.

Na jakie inwestycje przeznaczony jest „Kredyt unijny SGB”?
„Kredyt unijny SGB” przeznaczony jest na inwestycje, które zostaną dofinansowane z zagranicznych środków pomocowych. Jeden kredyt, o korzystnych warunkach, może finansować przedsięwzięcie zarówno w części pomostowej, tj. podlegającej zwrotowi z dotacji, jak i pozostałej części projektu.

Kto może się starać o „Kredyt unijny SGB”?
O kredyt na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych mogą ubiegać się:

  • rolnicy,
  • rybacy,
  • przetwórcy,
  • przedsiębiorstwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • inni beneficjenci środków unijnych.

Na jakich warunkach udzielany jest „Kredyt unijny SGB”?
„Kredyt unijny SGB”, pomimo iż jest to kredyt komercyjny, udzielany jest na warunkach preferencyjnych a mianowicie:

  • korzystnego oprocentowania, opłat i prowizji ustalanych na warunkach dla najlepszych klientów banku,
  • finansowania przedsięwzięcia nawet w 100%,
  • możliwości karencji w spłacie kapitału,
  • indywidualnego terminarza spłaty kredytu dostosowanego do możliwości i potrzeb klientów.

drukuj