Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,6558 3,7322
CZK 0,1613 0,1716
EUR 4,1890 4,4047
GBP 4,7942 5,0308
USD 3,5754 3,7545
zobacz pełne notowanie

Krok po kroku - Rolnik

  1. Przygotuj wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.
  2. Złóż w banku wniosek o kredyt wraz z kopią wszystkich niezbędnych dokumentów. Nasz doradca udzieli informacji, jakie dokumenty będą potrzebne.
  3. Po pozytywnej decyzji bank wystawi promesę kredytową.
  4. Komplet dokumentów złóż w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR).
  5. W przypadku korzystania z zaliczki w ARiMR należy też złożyć gwarancję bankową lub równoważną na 100% kwoty zaliczki. Gwarancję taką wystawić mogą tylko instytucje finansowe znajdujące się w "Wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych" publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W wykazie tym znajdziesz SGB-Bank SA oraz wiele Banków Spółdzielczych SGB.
  6. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z ARIMR kopię tej umowy należy przedstawić w banku.
  7. Bank zawrze z Tobą umowę kredytową.
  8. Po ustanowieniu ustalonych w umowie zabezpieczeń kredytu bank wypłaci kredyt.
  9. Zrealizuj przedsięwzięcie.
  10. Po rozliczeniu przedsięwzięcia otrzymasz z ARIMR refundację środków i spłacisz kredyt. Jeżeli kredyt jest większy od kwoty refundacji pozostała jego część rozłożona będzie na raty stosownie do Twoich potrzeb. Możesz też zawnioskować, aby bank rozłożył cały kredyt na raty, jeżeli zamierzasz przeznaczyć dotację na kolejną inwestycje w gospodarstwie.

drukuj