Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7150 3,7920
CZK 0,1619 0,1722
EUR 4,2140 4,4351
GBP 4,8225 5,0620
USD 3,6288 3,8099
zobacz pełne notowanie

Życie Komfort

 
Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest ponoszenie przez Towarzystwo ryzyka zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
 • śmierci Ubezpieczonego (Pakiet 1)
 • śmierci ubezpieczonego, trwałej i całkowitej niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby (Pakiet 2)
 • śmierci ubezpieczonego, trwałej i całkowitej niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, poważnego zachorowania Ubezpieczonego (Pakiet 3)
 • trwałej i całkowitej niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku (Pakiet 4)

Dodatkowo:
 • śmierci dziecka lub małżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (Pakiet bliscy)
 • utraty pracy (Pakiet - ryzyko utraty pracy)

Dla kogo przeznaczony jest produkt?


Klientów indywidualnych w wieku 18-85 (pomniejszone o okres trwania umowy zadłużeniowej np. kredytu, pożyczki itp.) - w przypadku gdy ubezpieczenie zawierane jest w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia oraz w wieku 18-65 w pozostałych przypadkach.

Korzyści

 • bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich – zabezpiecza spłatę np. kredytu
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • bezpieczeństwo od zaraz – możliwość jednoczesnego zawarcia umowy np. kredytu i ubezpieczenia
 • możliwość wyboru rodzaju sumy ubezpieczenia na: stałą sumę ubezpieczenia lub kredytową sumę ubezpieczenia
 • łatwe zawarcie umowy ubezpieczenia

drukuj