Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,6558 3,7322
CZK 0,1613 0,1716
EUR 4,1890 4,4047
GBP 4,7942 5,0308
USD 3,5754 3,7545
zobacz pełne notowanie

SMS - zlecenie wykonania przelewu

Aby wykonać przelew na zdefiniowane konto odbiorcy należy wysłać SMS o treści:

#ID#TELEKOD#PR#Rx#Ox#KWOTA#TRESC#


Podając:
 • ID (Identyfikator użytkownika) np. 123456
 • Telekod - składa się z cyfr np. 654321
 • PR - wymagany symbol dla zlecenia wykonania przelewu
 • Rx - wymagany symbol rachunku bieżącego wraz z identyfikatorem rachunku np. 1 (zdefiniowany w kanale WWW przez Klienta lub przez pracownika Banku maksymalnie 3 cyfry)
 • Ox – symbol odbiorcy wraz z identyfikatorem odbiorcy np. 1 (zdefiniowany w kanale WWW przez Klienta lub przez pracownika Banku maksymalnie 3 cyfry)
 • KWOTA – przykładowe słowo KWOTA należy zamienić na zapisaną w formacie liczbowym kwotę z uwzględnieniem dwóch miejsc po przecinku np. 250,00
 • TRESC – przykładowe słowo TRESC należy zamienić na słowny opis tytułu max. 35 znaków
Przykładowa treść SMS będzie wówczas wyglądać:

#12345678#12345#PR#R1#O1#250,00#ZAPŁATAZAFAKTURENR10/2010#


Uwaga! Identyfikator użytkownika musi być dokładnie odwzorowany, ponieważ system rozróżnia małe i wielkie litery, a jeśli SMS z dyspozycją wysłano z numeru telefonu podanego w Banku nie jest wymagane jego podanie.

 • Jeśli kwota przelewu nie powoduje przekroczenia limitów ustanowionych na rachunku (jednorazowy, dzienny) i wysokość dostępnych środków pozwala na realizację przelewu system wyśle zwrotny SMS o treści:
  Zlecenie przyjęte do realizacji
   
 • Jeśli kwota przelewu powoduje przekroczenie limitu jednorazowego ustanowionego na rachunku system wyśle zwrotny SMS o treści:
  Błąd wykonania przelewu: Kwota…… jest większa niż limit jednorazowy…… dla umowy w kanale SMS
   
 • Jeśli kwota przelewu powoduje przekroczenie limitu dziennego ustanowionego na rachunku system wyśle zwrotny SMS o treści:
  Błąd wykonania przelewu: Kwota… dla daty RRRR-MM-DD daje całkowitą kwotę zleceń…… która przekracza limit dzienny… dla umowy w kanale SMS.
 • Jeśli kwota przelewu przekracza wysokość dostępnych środków system wyśle zwrotny SMS o treści:
  Błąd wykonania przelewu: Kwota… jest większa niż dostępne środki… na rachunku

Uwaga!

W przypadku gdy zlecenie zostało wysłane SMS-em z innego niż podany w Banku numeru telefonu powiadomienie o realizacji lub odrzuceniu przelewu wysyłane jest na numer, z którego zainicjowano zlecenie oraz dodatkowo ze względów bezpieczeństwa na numer podany w Banku.

drukuj