Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,5761 3,6503
CZK 0,1588 0,1739
EUR 4,0350 4,4173
GBP 4,6299 5,0693
USD 3,2689 3,5775
zobacz pełne notowanie

SMS - dane zdefiniowanego odbiorcy przelewów

Aby sprawdzić dane wcześniej zdefiniowanego odbiorcy należy wysłać SMS o treści:

#ID#TELEKOD#OD#Ox#


Podając:
  • ID (Identyfikator użytkownika) np. 123456
  • Telekod - składa się z cyfr np. 654321
  • OD - wymagany symbol dla zapytania o odbiorcę
  • O - wymagany symbol zdefiniowanego odbiorcy
  • x – identyfikator rachunku np. 1 (zdefiniowany w kanale WWW przez Klienta lub przez pracownika Banku maksymalnie 3 cyfry)
Przykładowa treść SMS będzie wówczas wyglądać:

#12345678#12345#OD#O1#


Uwaga! Identyfikator użytkownika musi być dokładnie odwzorowany, ponieważ system rozróżnia małe i wielkie litery, a jeśli SMS z dyspozycją wysłano z numeru telefonu podanego w Banku nie jest wymagane jego podanie.


Otrzymasz zwrotny SMS o treści:

Odbiorca: Nowak Jan
Rachunek nr: 95161011332003000006660001

drukuj