Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,6352 3,7106
CZK 0,1589 0,1691
EUR 4,1214 4,3355
GBP 4,6515 4,8786
USD 3,5053 3,6803
zobacz pełne notowanie

SMS - miniwyciąg SMS

Aby pobrać miniwyciąg SMS należy wysłać SMS o treści:

#ID#TELEKOD#HS#Rx#


Podając:
  • ID (Identyfikator użytkownika) np. 123456
  • Telekod - składa się z cyfr np. 654321
  • HS - wymagany symbol dla pobrania mini wyciągu SMS
  • R - wymagany symbol rachunku
  • x – identyfikator rachunku np. 1 (zdefiniowany w kanale WWW przez Klienta lub przez pracownika Banku maksymalnie 3 cyfry)
Przykładowa treść SMS będzie wówczas wyglądać:

#12345678#123456#HS#R1#


Uwaga! Identyfikator użytkownika musi być dokładnie odwzorowany, ponieważ system rozróżnia małe i wielkie litery, a jeśli SMS z dyspozycją wysłano z numeru telefonu podanego w Banku nie jest wymagane jego podanie.


Otrzymasz zwrotny SMS o treści:

15.03.2010, 250PLN, Przelew na konto oszczędnościowe
19.03.2010, 102,51PLN, Kapitalizacja odsetek – lokata nr umowy 160000000
23.03.2010, 140,20PLN, Przelew zewnętrzny-zapłata faktury 10/2010
26.03.2010, 25,07PLN, Kapitalizacja odsetek – lokata nr umowy 170000000
02.04.2010, 250PLN, Przelew na konto oszczędnościowe

drukuj