Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,5749 3,6496
CZK 0,1567 0,1717
EUR 4,0263 4,4078
GBP 4,5554 4,9863
USD 3,4165 3,7406
zobacz pełne notowanie

SMS - stan rachunku

Aby uzyskać informację o stanie rachunku należy wysłać SMS o treści:

#ID#TELEKOD#SL#Rx#


Podając:
  • ID (Identyfikator użytkownika) np. 123456
  • Telekod - składa się z cyfr np. 654321
  • SL - wymagany symbol dla zapytania o stan rachunku
  • R - wymagany symbol rachunku
  • x – identyfikator rachunku np. 1 (zdefiniowany w kanale WWW przez Klienta lub przez pracownika Banku maksymalnie 3 cyfry)
Przykładowa treść SMS będzie wówczas wyglądać:

#12345678#12345#SL#R1#


Uwaga! Identyfikator użytkownika musi być dokładnie odwzorowany, ponieważ system rozróżnia małe i wielkie litery, a jeśli SMS z dyspozycją wysłano z numeru telefonu podanego w Banku nie jest wymagane jego podanie.


Otrzyma zwrotny SMS o treści:

Rach. nr: 42 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Wal: PLN
Saldo biez: 2652,41
Limit przyz: 800,00
Limit wyko: 0,00
Dost. srodki: 2520,25

drukuj